TIÊU CHUẨN ISO 16900-12

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 16900-12

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 16900-12

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 5 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 5 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  22
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 16900-12, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 5 năm 2016 – Thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Phương pháp thử và thiết bị thử – Phần 12: Xác định thể tích trung bình của công việc thở và áp suất hô hấp đỉnh

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử nghiệm để xác định thể tích trung bình của công việc thở và áp suất hô hấp cao nhất do thiết bị bảo vệ hô hấp (RPD) áp đặt.

Công việc đàn hồi, hiệu ứng sinh lý đàn hồi và thông tin về tác động sinh lý của hoạt động thở (WOB) được quy định trong ISO 16976-4 và không bao gồm trong phương pháp thử này.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 16900-12, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 16900-12

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese