TIÊU CHUẨN ISO 16900-11

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 16900-11

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 10 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 10 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  18
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 16900-11, Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 10 năm 2013 – Thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Phương pháp kiểm tra và thử nghiệm thiết bị – Phần 11: Xác định trường nhìn

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để xác định trường nhìn của thiết bị bảo vệ hô hấp (RPD).


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 16900-11, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese