TIÊU CHUẨN ISO 16900-10

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 16900-10

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 16900-10

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 10 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 10 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  26
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 16900-10, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 10 năm 2015 – Thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Phương pháp thử và thiết bị thử – Phần 10: Khả năng chống bắt lửa, ngọn lửa, bức xạ nhiệt và nhiệt

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp chống bắt lửa, ngọn lửa, bức xạ nhiệt và nhiệt.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 16900-10, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 16900-10

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese