TIÊU CHUẨN ISO 16810

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 16810

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, ngày 1 tháng 4 năm 2012

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 4 năm 2012

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  18
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 16810, Ấn bản đầu tiên, ngày 1 tháng 4 năm 2012 – Kiểm tra không phá hủy – Kiểm tra bằng siêu âm – Nguyên tắc chung

Tiêu chuẩn này xác định các nguyên tắc chung cần thiết để kiểm tra siêu âm các sản phẩm công nghiệp cho phép truyền siêu âm.

Các điều kiện cụ thể của việc áp dụng và sử dụng kiểm tra siêu âm, tùy thuộc vào loại sản phẩm được kiểm tra, được mô tả trong các tài liệu có thể bao gồm:

– tiêu chuẩn sản phẩm;

– thông số kỹ thuật;

– mã số;

– các tài liệu hợp đồng;

– các thủ tục bằng văn bản.

Trừ khi có quy định khác trong các tài liệu viện dẫn, các yêu cầu tối thiểu của tiêu chuẩn này sẽ được áp dụng.

Tiêu chuẩn này không xác định:

– mức độ của kế hoạch kiểm tra và quét;

– tiêu chí chấp nhận.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 16810, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese