TIÊU CHUẨN ISO 16484-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 16484-1

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 16484-1

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 11 năm 2010

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 11 năm 2010

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  32
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 16484-1, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 11 năm 2010 – Hệ thống điều khiển và tự động hóa tòa nhà (BACS) – Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật và thực hiện dự án

Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc hướng dẫn để thiết kế và thực hiện dự án và để tích hợp các hệ thống khác vào hệ thống điều khiển và tự động hóa tòa nhà (BACS).

Tiêu chuẩn này quy định các giai đoạn cần thiết cho dự án BACS, bao gồm:

– thiết kế (xác định các yêu cầu của dự án và sản xuất các tài liệu thiết kế bao gồm các thông số kỹ thuật),

– kỹ thuật (chức năng chi tiết và thiết kế phần cứng),

– cài đặt (cài đặt và vận hành BACS), và

– hoàn thành (bàn giao, nghiệm thu và kết thúc dự án).

Tiêu chuẩn này cũng quy định các yêu cầu đối với tài liệu và đào tạo đã xây dựng.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho vận hành và bảo dưỡng, cũng như không áp dụng cho việc chạy thử trở lại hoặc liên tục, kể cả cơ quan có thẩm quyền.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 16484-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 16484-1

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese