TIÊU CHUẨN ISO 16311-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 16311-2

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 16311-2

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 4 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 4 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  51
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 16311-2, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 4 năm 2014 – Bảo dưỡng và sửa chữa kết cấu bê tông – Phần 2: Đánh giá kết cấu bê tông hiện có

Tiêu chuẩn này mô tả các yêu cầu và thủ tục chung để đánh giá kết cấu bê tông.

Đánh giá có thể được bắt đầu trong các trường hợp sau đây, nhưng không giới hạn ở:

a) thay đổi dự kiến ​​trong việc sử dụng hoặc kéo dài tuổi thọ thiết kế;

b) hư hỏng kết cấu do các tác động phụ thuộc vào thời gian như ăn mòn cốt thép, mỏi, v.v …;

c) kiểm tra độ an toàn và / hoặc khả năng sử dụng (ví dụ đối với động đất và các hành động giao thông gia tăng) theo yêu cầu của cơ quan chức năng, công ty bảo hiểm, chủ sở hữu, v.v.;

d) hư hỏng cấu trúc do các hành động ngẫu nhiên. (Xem ISO 2394.)

Phần này của ISO 16311 không bao gồm

– trình độ của nhân viên,

– các vấn đề hợp đồng, và

– các yêu cầu về sức khỏe và an toàn đối với việc bảo vệ người lao động trong quá trình điều tra và thử nghiệm.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 16311-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 16311-2

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese