TIÊU CHUẨN ISO 16128-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 16128-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 2 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 2 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  18
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 16128-1, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 2 năm 2016 – Hướng dẫn về định nghĩa và tiêu chí kỹ thuật cho các thành phần và sản phẩm mỹ phẩm tự nhiên và hữu cơ – Phần 1: Định nghĩa cho các thành phần

Phần này của ISO 16128 cung cấp các hướng dẫn về định nghĩa cho các thành phần mỹ phẩm tự nhiên và hữu cơ.

Ngoài các thành phần tự nhiên và hữu cơ, các danh mục thành phần khác có thể cần thiết để phát triển sản phẩm tự nhiên và hữu cơ được xác định với các hạn chế liên quan.

ISO 16128 không đề cập đến việc truyền thông về sản phẩm (ví dụ tuyên bố và ghi nhãn), an toàn con người, an toàn môi trường và các cân nhắc kinh tế xã hội (ví dụ thương mại công bằng), và các đặc tính của vật liệu đóng gói hoặc các yêu cầu quy định áp dụng cho mỹ phẩm.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 16128-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese