TIÊU CHUẨN ISO 16119-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 16119-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, ngày 1 tháng 3 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 3 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  14
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 16119-1, Ấn bản đầu tiên, ngày 1 tháng 3 năm 2013 – Máy nông nghiệp và lâm nghiệp – Yêu cầu về môi trường đối với máy phun – Phần 1: Chung

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với thiết kế và tính năng của máy phun, như được định nghĩa trong ISO 5681, liên quan đến việc giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường tiềm ẩn trong quá trình sử dụng, bao gồm cả việc nhà sản xuất sử dụng sai. Nó cũng quy định các yêu cầu để nhận dạng máy phun và một số bộ phận của nó, và nội dung tối thiểu của sổ tay hướng dẫn.

Nó được thiết kế để sử dụng với từng bộ phận khác của ISO 16119, đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với các loại máy phun cụ thể (xem phụ lục A). Tiêu chuẩn này áp dụng tiêu chuẩn ISO 16119 cho tất cả các loại máy phun được sử dụng trong nông nghiệp, làm vườn, lâm nghiệp và các lĩnh vực khác, ngoại trừ máy phun bao bì. Nó không đề cập đến các khía cạnh an toàn (xem ISO 4254-6).

CHÚ THÍCH: Máy phun bao gói được đề cập bởi ISO 19932, đề cập đến các khía cạnh an toàn cũng như môi trường.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các máy phun được sản xuất trước ngày công bố.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 16119-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese