TIÊU CHUẨN ISO 16075-3

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 16075-3

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 8 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 8 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  48
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 16075-3, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 8 năm 2015 – Hướng dẫn sử dụng nước thải đã qua xử lý cho các công trình thủy lợi – Phần 3: Các thành phần của dự án tái sử dụng cho thủy lợi

Phần này của ISO 16075 bao gồm các thành phần của hệ thống cần thiết để sử dụng TWW cho tưới tiêu liên quan đến các hệ thống tưới mở và áp suất khác nhau, cụ thể là tưới nhỏ giọt vì phương pháp này thể hiện một phương pháp phân phối nước hiệu quả và tiết kiệm nước. Mặc dù thực tế là chất lượng nước và việc lọc nước thải đã qua xử lý (ở đây là TWW) bằng phương pháp tưới nhỏ giọt là rất quan trọng, các hệ thống tưới mở phổ biến hơn và thường được sử dụng để tưới bằng TWW và do đó được đề cập trong phần này của ISO 16075.

Phần này của ISO 16075 sẽ bao gồm các vấn đề liên quan đến các thành phần chính của một dự án thủy lợi TWW, bao gồm các vấn đề sau:

– trạm bơm;

– các hồ chứa;

– các công trình xử lý (cho mục đích tưới tiêu): lọc và khử trùng;

– mạng lưới đường ống phân phối;

– các thiết bị ứng dụng nước: các thành phần và xử lý hệ thống tưới tiêu.

Không có phần nào của tiêu chuẩn này được sử dụng cho mục đích chứng nhận.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 16075-3, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese