TIÊU CHUẨN ISO 15800

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 15800

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản thứ 2, tháng 8 năm 2019

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 8 năm 2019

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  44
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 15800, Phiên bản thứ 2, tháng 8 năm 2019 – Chất lượng đất – Đặc tính của đất đối với sự tiếp xúc của con người

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn về loại và mức độ mô tả đặc tính của đất cần thiết để đánh giá mức độ phơi nhiễm của con người với các chất có thể dẫn đến tác dụng phụ.

Nó không cung cấp hướng dẫn về:

– thiết kế hoặc lựa chọn các mô hình số có thể được sử dụng để ước tính mức độ phơi nhiễm;

– khả năng tiếp xúc với phóng xạ, mầm bệnh hoặc amiăng trong đất.

Thông tin cơ bản được cung cấp về sức khỏe con người liên quan đến việc tiếp xúc với đất và ảnh hưởng của việc phơi nhiễm qua các con đường khác nhau.

CHÚ THÍCH 1: Để thuận tiện, “đất” trong tài liệu này cũng bao gồm “vật liệu đất” trừ khi có quy định khác.

CHÚ THÍCH 2: Sự phơi nhiễm tổng thể có thể do các chất có hại tiềm tàng (PHS) trong đất, nước ngầm và không khí. Tiếp xúc với các chất trong đất có thể là trực tiếp (ví dụ như qua đường hô hấp, nuốt phải, tiếp xúc qua da) hoặc gián tiếp (thông qua việc tiêu thụ thực vật hoặc động vật đã hấp thụ các chất cần quan tâm).

CHÚ THÍCH 3: Việc đánh giá tác động có thể có đối với sức khỏe con người của các chất có khả năng gây hại được yêu cầu phổ biến nhất khi chúng xuất hiện do hoạt động của con người (ví dụ như trên các khu công nghiệp cũ) nhưng đôi khi có thể được yêu cầu khi chúng có mặt tự nhiên.

CHÚ THÍCH 4: Việc xác định đặc tính của đất có trước việc đánh giá sự phù hợp giữa đất và việc sử dụng đất (tức là đánh giá chất lượng đất). Có thể sử dụng các công cụ như mô hình địa điểm khái niệm (CSM) và đánh giá rủi ro sức khỏe để hỗ trợ đánh giá này.

CHÚ THÍCH 5: Mô tả đặc tính của đất có thể được sử dụng để phát triển tổng quan về sự phơi nhiễm của quần thể với đất. Các tiêu chuẩn quốc tế khác có sẵn có thể hỗ trợ việc xác định đặc tính của các phương tiện khác (ví dụ như nước mặt và nước ngầm), xét về các tác động bất lợi có thể có đối với con người.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 15800, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese