TIÊU CHUẨN ISO 15746-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 15746-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 4 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 4 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  30
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 15746-1, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 4 năm 2015 – Hệ thống tự động hóa và tích hợp – Tích hợp khả năng điều khiển và tối ưu hóa quy trình tiên tiến cho các hệ thống sản xuất – Phần 1: Khung và mô hình chức năng

Phần này của ISO 15746 thiết lập một khuôn khổ và chức năng chung của một phương pháp để tích hợp các khả năng kiểm soát và tối ưu hóa quá trình nâng cao (APC-O) cho các hệ thống sản xuất. Mục tiêu là giảm chi phí và rủi ro liên quan đến việc phát triển và triển khai các khả năng APC-O tích hợp.

Phạm vi của phần này của ISO 15746 được giới hạn trong việc xác định tập hợp các khái niệm, thuật ngữ, định nghĩa và các quy tắc liên quan để mô tả các khả năng chức năng cần thiết của các đơn vị APC-O.

Những điều sau đây nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn này của ISO 15746:

– định nghĩa và đặc điểm kỹ thuật của giao diện hoặc giao thức truyền thông giữa các khả năng của APC-O;

– yêu cầu và hạn chế của một đặc điểm kỹ thuật cụ thể khi phát triển và triển khai các hệ thống APC-O;

– chiến lược và phương pháp của một hệ thống APC-O nhất định


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 15746-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese