TIÊU CHUẨN ISO 15589-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 15589-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 3 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 3 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  90
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 15589-1, Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 3 năm 2015 – Công nghiệp dầu khí, hóa dầu và khí đốt tự nhiên – Bảo vệ catốt hệ thống đường ống – Phần 1: Đường ống trên bộ

Phần này của ISO 15589-1 quy định các yêu cầu và đưa ra các khuyến nghị đối với khảo sát trước khi lắp đặt, thiết kế, vật liệu, thiết bị, lắp đặt, vận hành, vận hành, kiểm tra và bảo trì hệ thống bảo vệ catốt cho đường ống trên đất liền, như được định nghĩa trong ISO 13623 hoặc EN 14161 cho các ngành công nghiệp dầu khí, hóa dầu và khí đốt tự nhiên, và trong EN 1594 hoặc EN 12007-1 và EN 12007-3 được sử dụng bởi các ngành cung cấp khí đốt ở Châu Âu.

Tất cả các nội dung của phần này của ISO 15589 đều có thể áp dụng cho các đường ống trên bộ và hệ thống đường ống được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác và vận chuyển các phương tiện khác như khí công nghiệp, nước hoặc bùn.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tiêu chuẩn ISO 15589-1 đối với các đường ống bị chôn vùi, sự đổ bộ của các đoạn đường ống ngoài khơi được bảo vệ bằng các thiết bị bảo vệ catốt trên bờ và đối với các đoạn chìm của đường ống trên đất liền như đoạn qua sông hoặc hồ.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với đường ống dẫn bằng thép cacbon, thép không gỉ, gang, thép mạ kẽm hoặc đồng. Nếu các vật liệu đường ống khác được sử dụng, các tiêu chí áp dụng được xác định thuộc trách nhiệm của người điều hành đường ống.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho tiêu chuẩn ISO 15589-1 đối với đường ống làm bằng bê tông cốt thép mà EN 12696 có thể được áp dụng.

CHÚ THÍCH: Đôi khi tồn tại các điều kiện đặc biệt khi bảo vệ catốt không hiệu quả hoặc chỉ hiệu quả một phần. Những điều kiện như vậy có thể bao gồm lớp che chắn (ví dụ như lớp phủ ngoài, lớp phủ cách nhiệt, đất đá, v.v.) và các chất gây ô nhiễm bất thường trong chất điện phân.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 15589-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese