TIÊU CHUẨN ISO 15489-1 PLUS REDLINE

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 15489-1 PLUS REDLINE

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 4 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 4 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  78
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 15489-1 PLUS REDLINE, Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 4 năm 2016 – Thông tin và tài liệu – Quản lý hồ sơ – Phần 1: Các khái niệm và nguyên tắc

Phần này của ISO 15489 xác định các khái niệm và nguyên tắc mà từ đó các phương pháp tiếp cận để tạo, thu thập và quản lý hồ sơ được phát triển. Phần này của ISO 15489 mô tả các khái niệm và nguyên tắc liên quan đến những điều sau:

a) hồ sơ, siêu dữ liệu cho hồ sơ và hệ thống hồ sơ;

b) các chính sách, trách nhiệm được giao, giám sát và đào tạo hỗ trợ việc quản lý hiệu quả hồ sơ;

c) phân tích thường xuyên bối cảnh kinh doanh và xác định các yêu cầu về hồ sơ;

d) kiểm soát hồ sơ;

e) các quy trình tạo, thu thập và quản lý hồ sơ.

Phần này của ISO 15489 áp dụng cho việc tạo, thu thập và quản lý hồ sơ bất kể cấu trúc hoặc hình thức, trong tất cả các loại môi trường kinh doanh và công nghệ, theo thời gian.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 15489-1 PLUS REDLINE, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese