TIÊU CHUẨN ISO 15031-5

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 15031-5

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 3, ngày 1 tháng 8 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  1 tháng 8, 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  152
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 15031-5, Tái bản lần thứ 3, ngày 1 tháng 8 năm 2015 – Phương tiện giao thông đường bộ – Giao tiếp giữa phương tiện và thiết bị bên ngoài để chẩn đoán liên quan đến khí thải – Phần 5: Dịch vụ chẩn đoán liên quan đến khí thải

Phần này của ISO 15031 nhằm đáp ứng các yêu cầu báo cáo dữ liệu của các quy định về Chẩn đoán tại chỗ (OBD) ở Hoa Kỳ và Châu Âu và bất kỳ khu vực nào khác có thể áp dụng các yêu cầu tương tự trong tương lai. Phần này của ISO 15031 quy định

a) các định dạng thông báo cho các thông báo yêu cầu và phản hồi,

b) yêu cầu về thời gian giữa các thông báo yêu cầu từ thiết bị thử nghiệm bên ngoài và các thông báo phản hồi từ các phương tiện và giữa các thông báo đó với các thông báo yêu cầu tiếp theo,

c) hoạt động của cả phương tiện và thiết bị kiểm tra bên ngoài nếu dữ liệu không có sẵn, và

d) một tập hợp các dịch vụ chẩn đoán, với nội dung tương ứng của các thông báo yêu cầu và phản hồi, để đáp ứng các quy định của OBD.

Phần này của ISO 15031 bao gồm các khả năng cần thiết để đáp ứng các yêu cầu OBD cho nhiều khu vực, năm kiểu máy, loại động cơ và loại phương tiện. Những quy định này vẫn chưa phải là cuối cùng đối với một số khu vực và dự kiến ​​sẽ thay đổi trong tương lai. Phần này của ISO 15031 không cố gắng giải thích các quy định và không bao gồm khả năng áp dụng của các dịch vụ chẩn đoán đi kèm và các thông số dữ liệu cho các ứng dụng xe khác nhau. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm xác minh khả năng áp dụng của từng điều khoản của tiêu chuẩn này cho một loại xe, động cơ, năm kiểu máy và khu vực cụ thể.

Tiêu chuẩn này quy định các dịch vụ chẩn đoán và các thông báo yêu cầu / phản hồi được giải quyết theo chức năng cần được hỗ trợ bởi xe cơ giới và thiết bị kiểm tra bên ngoài cho các mục đích chẩn đoán liên quan đến dữ liệu liên quan đến khí thải của xe cơ giới. Bất kỳ thiết bị kiểm tra bên ngoài nào đáp ứng các yêu cầu của ISO 15031-4 đều sử dụng các thông báo này để truy xuất thông tin liên quan đến khí thải từ phương tiện.

Mỗi điều khoản trong phần này của ISO 15031 quy định các chi tiết bổ sung cho các điều khoản hiện có của ISO 9141-2, ISO 14230-4, SAE J1850 và ISO 15765-4 thay thế các thông số kỹ thuật đó.

Phần này của ISO 15031 tham chiếu SAE J1979-DA (Phụ lục kỹ thuật số), bao gồm tất cả các định nghĩa về PID, OBDMID, TID và INFOTYPE.

Phần này của ISO 15031 cung cấp cơ chế để đáp ứng các yêu cầu có trong các quy định cụ thể của quốc gia và không phải tất cả các khả năng có trong phần này của ISO 15031 đều được yêu cầu bởi các quy định cụ thể của quốc gia. Tiêu chuẩn này không được coi là cơ quan cuối cùng để giải thích các quy định. Do đó, người đọc nên xác định khả năng áp dụng của các khả năng được định nghĩa trong tiêu chuẩn này của ISO 15031 cho các nhu cầu cụ thể của riêng họ.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 15031-5, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese