TIÊU CHUẨN ISO 15007

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 15007

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, tháng 8 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 8 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  58
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 15007, Phiên bản đầu tiên, tháng 8 năm 2020 – Phương tiện giao thông đường bộ – Đo lường và phân tích hành vi trực quan của người lái xe đối với hệ thống điều khiển và thông tin vận tải

Tài liệu này xác định các thuật ngữ và thông số chính được áp dụng trong phân tích hành vi trực quan của người lái xe, tập trung vào các biện pháp liên quan đến liếc và nhìn. Nó cung cấp các hướng dẫn và yêu cầu tối thiểu về thiết bị và quy trình để phân tích hành vi trực quan của người lái xe bao gồm đánh giá TICS để:

– lập kế hoạch đánh giá các thử nghiệm;

– chỉ định (và cài đặt) thiết bị thu thập dữ liệu; và

– xác nhận, phân tích, diễn giải và báo cáo các số liệu hành vi trực quan (tiêu chuẩn đo lường).

Các thông số và định nghĩa được mô tả bên dưới cung cấp nguồn tham chiếu chung cho dữ liệu hành vi trực quan của trình điều khiển.

Nó có thể áp dụng cho các thử nghiệm trên đường (ví dụ như thử nghiệm vận hành thực địa hoặc nghiên cứu tự nhiên) và nghiên cứu lái xe trong phòng thí nghiệm. Các quy trình được mô tả trong tài liệu này cũng có thể áp dụng cho các đánh giá chung hơn về hành vi trực quan của người lái xe. Dữ liệu được thu thập và phân tích theo tài liệu này sẽ cho phép thực hiện so sánh giữa các ứng dụng TICS và các kịch bản thử nghiệm khác nhau.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 15007, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese