TIÊU CHUẨN ISO 14855-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 14855-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 12 năm 2012

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 12 năm 2012

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  28
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 14855-1, Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 12 năm 2012 – Xác định khả năng phân hủy sinh học hiếu khí cuối cùng của vật liệu nhựa trong điều kiện ủ phân có kiểm soát – Phương pháp phân tích carbon dioxide tiến hóa – Phần 1: Phương pháp chung

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả năng phân hủy sinh học hiếu khí cuối cùng của nhựa, dựa trên các hợp chất hữu cơ, trong các điều kiện ủ phân có kiểm soát bằng cách đo lượng carbon dioxide phát triển và mức độ phân hủy của nhựa ở cuối kiểm tra. Phương pháp này được thiết kế để mô phỏng các điều kiện ủ hiếu khí điển hình đối với phần hữu cơ của rác thải đô thị hỗn hợp rắn. Vật liệu thử nghiệm được tiếp xúc với chất cấy có nguồn gốc từ phân trộn. Quá trình ủ phân diễn ra trong một môi trường trong đó nhiệt độ, độ thoáng khí và độ ẩm được giám sát và kiểm soát chặt chẽ. Phương pháp thử nghiệm được thiết kế để mang lại tỷ lệ phần trăm chuyển đổi của carbon trong vật liệu thử nghiệm thành carbon dioxide phát triển cũng như tỷ lệ chuyển đổi.

Điều 8.6 và 8.7 quy định một phương pháp khác, sử dụng lớp khoáng (vermiculite) được cấy vi sinh vật ưa nhiệt thu được từ phân trộn với một giai đoạn hoạt hóa cụ thể, thay vì phân trộn trưởng thành. Biến thể này được thiết kế để mang lại tỷ lệ phần trăm carbon trong chất thử nghiệm được chuyển đổi thành carbon dioxide và tỷ lệ chuyển đổi.

Các điều kiện được mô tả trong phần này của ISO 14855 có thể không phải lúc nào cũng tương ứng với các điều kiện tối ưu để xảy ra mức độ phân hủy sinh học tối đa.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 14855-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese