TIÊU CHUẨN ISO 14820-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 14820-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 5 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 5 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  56
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 14820-1, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 5 năm 2016 – Phân bón và vật liệu bón vôi – Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu – Phần 1: Lấy mẫu

Tiêu chuẩn này quy định các kế hoạch lấy mẫu và phương pháp lấy mẫu đại diện phân bón và vật liệu bón vôi để lấy mẫu phân tích vật lý và hóa học, từ các bao bì và vật chứa đến và bao gồm 1000 kg, từ các sản phẩm dạng lỏng và từ phân bón dạng khối đã cung cấp sản phẩm đang chuyển động.

Nó được áp dụng cho việc lấy mẫu các lô phân bón hoặc vật liệu bón vôi được cung cấp hoặc sẵn sàng cung cấp cho các bên thứ ba, như vậy hoặc trong các lô nhỏ hơn, mỗi lô sẽ tuân theo luật pháp địa phương, quốc gia hoặc khu vực. Khi pháp luật yêu cầu, các mẫu được lấy theo tiêu chuẩn này.

CHÚ THÍCH: Thuật ngữ “phân bón” được sử dụng trong toàn bộ phần nội dung của tài liệu này và được dùng để bao gồm các vật liệu bón vôi trừ khi có chỉ định khác.

Phần này của ISO 14820 không bao gồm các kế hoạch lấy mẫu thống kê, hoàn chỉnh.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 14820-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese