TIÊU CHUẨN ISO 14649-14

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 14649-14

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, ngày 1 tháng 3 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 3 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  34
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 14649-14, Ấn bản đầu tiên, ngày 1 tháng 3 năm 2013 – Hệ thống tự động hóa và tích hợp – Điều khiển thiết bị vật lý – Mô hình dữ liệu cho bộ điều khiển số máy tính – Phần 14: Dữ liệu quy trình cho gia công phóng điện chìm (chìm-EDM)

Phần này của ISO 14649 Chỉ định yếu tố dữ liệu công nghệ cụ thể cần thiết làm dữ liệu quy trình cho EDM chìm. Cùng với dữ liệu quy trình chung được mô tả trong ISO 14649-10, nó mô tả giao diện giữa bộ điều khiển số máy tính và hệ thống lập trình (tức là hệ thống CAM hoặc hệ thống lập trình tại tầng cửa hàng) cho máy điện tử chìm-EDM. Nó có thể được sử dụng cho các hoạt động EDM chìm trên loại máy này.

Phạm vi của tiêu chuẩn này không bao gồm các công cụ cho bất kỳ công nghệ nào khác (ví dụ: mài tiện). Các công cụ cho những công nghệ này được mô tả trong các phần khác của ISO 14649.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 14649-14, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese