TIÊU CHUẨN ISO 14638

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 14638

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 14638

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 1 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 1 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  24
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 14638, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 1 năm 2015 – Thông số kỹ thuật sản phẩm hình học (GPS) – Mô hình ma trận

Tiêu chuẩn này là một tiêu chuẩn ISO cơ bản về GPS. Nó giải thích khái niệm về Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm hình học (ISO GPS) và cung cấp một khuôn khổ để minh họa cách các tiêu chuẩn ISO GPS hiện tại và tương lai giải quyết các yêu cầu của hệ thống ISO GPS.

Khung này được thiết kế để sử dụng cho người sử dụng các tiêu chuẩn ISO GPS, bằng cách minh họa mức độ phạm vi của các tiêu chuẩn khác nhau và cho thấy chúng liên quan với nhau như thế nào.

Khung này cũng được sử dụng để xây dựng cấu trúc phát triển các tiêu chuẩn cho GPS của ủy ban kỹ thuật ISO / TC 213.

Bộ tiêu chuẩn đầy đủ bao gồm hệ thống ISO GPS được liệt kê trên trang web ISO / TC 213 tại http: // www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=54924&published=on. Nếu các tiêu chuẩn và tài liệu liên quan có sẵn từ các nguồn khác ngoài ISO / TC213, thì các tiêu chuẩn và tài liệu này cũng có thể được liệt kê, mặc dù bất kỳ danh sách nào như vậy không có ý định đầy đủ và đầy đủ.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 14638, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 14638

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese