TIÊU CHUẨN ISO 14595

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 14595

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 14595

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 10 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 10 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  24
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 14595, Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 10 năm 2014 – Phân tích vi tia – Phân tích vi đầu dò điện tử – Hướng dẫn về đặc điểm kỹ thuật của vật liệu tham chiếu được chứng nhận (CRM)

Tiêu chuẩn này đưa ra các khuyến nghị đối với vật liệu chuẩn được chứng nhận một pha (CRM) được sử dụng trong phân tích vi đầu dò điện tử (EPMA). Nó cũng cung cấp hướng dẫn về việc sử dụng CRM để phân tích vi mô của các mẫu vật phẳng, được đánh bóng. Nó không bao gồm các vật liệu hữu cơ hoặc sinh học.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 14595, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 14595

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese