TIÊU CHUẨN ISO 14554-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 14554-2

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 12 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 12 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  10
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 14554-2, Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 12 năm 2013 – Yêu cầu chất lượng hàn – Điện trở hàn vật liệu kim loại – Phần 2: Yêu cầu chất lượng cơ bản

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc chứng minh năng lực của nhà sản xuất hoặc nhà thầu phụ trong việc sản xuất các kết cấu hàn, đáp ứng các yêu cầu chất lượng quy định, theo một hoặc nhiều điều sau:

– hợp đồng giữa các bên liên quan;

– một tiêu chuẩn ứng dụng;

– một yêu cầu quy định.

Các yêu cầu trong phần này của ISO 14554 có thể được chấp nhận toàn bộ hoặc có thể được nhà sản xuất loại bỏ một cách có chọn lọc nếu không áp dụng cho kết cấu liên quan. Chúng cung cấp một khuôn khổ linh hoạt để kiểm soát quá trình hàn bằng cách đưa ra các yêu cầu cụ thể về:

– Trường hợp 1 – hàn điện trở trong hợp đồng yêu cầu nhà sản xuất hoặc nhà thầu phụ phải có hệ thống chất lượng khác với ISO 9001[1] và khi kiểm soát hàn được lập thành văn bản có tầm quan trọng nhỏ đối với tính toàn vẹn tổng thể của kết cấu cuối cùng;

– Trường hợp 2 – hàn điện trở như hướng dẫn cho nhà sản xuất hoặc nhà thầu phụ xây dựng hệ thống chất lượng;

– Trường hợp 3 – các tham chiếu trong tiêu chuẩn ứng dụng sử dụng hàn điện trở như một phần của yêu cầu của họ hoặc trong hợp đồng giữa các bên có liên quan.

Phần này của ISO 14554

– không phụ thuộc vào kiểu kết cấu hàn được sản xuất;

– xác định các yêu cầu chất lượng đối với hàn cả trong nhà máy sản xuất và tại công trường;

– cung cấp hướng dẫn để mô tả khả năng của nhà sản xuất trong việc sản xuất các cấu kiện hàn để đáp ứng các yêu cầu quy định;

– cũng có thể được sử dụng làm cơ sở để đánh giá nhà sản xuất về khả năng hàn của họ.

Đối với các hướng dẫn chung về lựa chọn và sử dụng, xem ISO 3834-1, đồng thời lưu ý rằng chỉ các yêu cầu toàn diện và cơ bản mới được quy định đối với hàn điện trở. Phụ lục A đưa ra so sánh tóm tắt các yêu cầu chất lượng cụ thể đối với hàn điện trở trong tiêu chuẩn này của ISO 14554 và ISO 14554-1.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 14554-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese