TIÊU CHUẨN ISO 14520-12

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 14520-12

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 14520-12

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 3, ngày 15 tháng 2 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 2 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  12
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 14520-12, Tái bản lần thứ 3, ngày 15 tháng 2 năm 2015 – Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 12: Chất chữa cháy IG-01

Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu cụ thể đối với hệ thống chữa cháy dạng khí, đối với chất chữa cháy IG-01. Nó bao gồm các chi tiết về đặc tính vật lý, đặc điểm kỹ thuật, cách sử dụng và các khía cạnh an toàn.

Tiêu chuẩn này bao gồm các hệ thống hoạt động ở áp suất danh nghĩa 160 bar, 200 bar và 300 bar ở 15 ° C. Điều này không loại trừ việc sử dụng các hệ thống khác, mặc dù dữ liệu thiết kế cho các áp suất khác không có sẵn tại thời điểm này.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 14520-12, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 14520-12

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese