TIÊU CHUẨN ISO 14403-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 14403-1

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 14403-1

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 7 năm 2012

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 7 năm 2012

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  22
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 14403-1, Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 7 năm 2012 – Chất lượng nước – Xác định tổng số xyanua và xyanua tự do bằng phân tích dòng chảy (FIA và CFA) – Phần 1: Phương pháp sử dụng phân tích dòng chảy (FIA)

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định xyanua trong các loại nước khác nhau (như nước ngầm, nước uống, bề mặt, nước rỉ rác và nước thải) với nồng độ xyanua từ 2 μg / l đến 500 μg / l được biểu thị bằng các ion xyanua trong mẫu không pha loãng. Phạm vi ứng dụng có thể được thay đổi bằng cách thay đổi các điều kiện hoạt động, ví dụ bằng cách pha loãng mẫu ban đầu hoặc sử dụng một thể tích tiêm khác.

Trong phần này của ISO 14403, dải nồng độ khối lượng thích hợp từ 20 μg / l đến 200 μg / l được mô tả.

Nước biển có thể được phân tích với những thay đổi có thể có về độ nhạy và sự thích ứng của thuốc thử và dung dịch hiệu chuẩn với độ mặn của mẫu.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 14403-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 14403-1

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese