TIÊU CHUẨN ISO 14085-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 14085-2

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 3 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 3 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  20
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 14085-2, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 3 năm 2015 – Loạt hàng không vũ trụ – Các phần tử lọc thủy lực – Phương pháp thử – Phần 2: Điều hòa

Phần này của ISO 14085 quy định

– một quy trình để điều kiện nhiệt một phần tử lọc thủy lực đối với các ứng suất của hệ thống thủy lực hàng không vũ trụ,

– quy trình thử nghiệm để hoàn thành việc ngâm nước lạnh, ngâm nước nóng và sự thay đổi nhiệt độ một cách kết hợp, và

– một quy trình thử nghiệm để mô phỏng khởi động lạnh.

Tiêu chuẩn này của ISO 14085 không nhằm mục đích chứng nhận phần tử lọc đủ điều kiện trong các điều kiện bảo dưỡng lặp lại; điều này chỉ có thể được thực hiện bởi một quy trình thử nghiệm cụ thể được phát triển cho mục đích, bao gồm cả các điều kiện sử dụng thực tế, ví dụ như chất lỏng vận hành hoặc sự nhiễm bẩn.

Tiêu chuẩn này nhằm cung cấp quy trình thử nghiệm tạo ra điều hòa thử nghiệm nhiệt có thể tái lập của phần tử lọc thủy lực, để mô phỏng các ứng suất nhiệt thường gặp trong hệ thống thủy lực hàng không vũ trụ.

Các quy trình thử nghiệm điều hòa được xác định trong phần này của ISO 14085 được thiết kế để sử dụng trước các thử nghiệm tính năng như quy định trong các phần khác của tiêu chuẩn này.

Dữ liệu thử nghiệm thu được từ việc áp dụng tiêu chuẩn này của ISO 14085 có thể được sử dụng để so sánh hiệu suất của các phần tử lọc thủy lực hàng không vũ trụ.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 14085-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese