TIÊU CHUẨN ISO 14001

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 14001

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 14001

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 3, ngày 15 tháng 9 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 9 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  44
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 14001, Tái bản lần thứ 3, ngày 15 tháng 9 năm 2015 – Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường mà tổ chức có thể sử dụng để nâng cao kết quả hoạt động môi trường của mình. Tiêu chuẩn này được thiết kế để sử dụng bởi một tổ chức đang tìm cách quản lý các trách nhiệm về môi trường của mình một cách có hệ thống nhằm đóng góp vào trụ cột môi trường về tính bền vững.

Tiêu chuẩn này giúp tổ chức đạt được các kết quả dự kiến ​​của hệ thống quản lý môi trường của mình, hệ thống này mang lại giá trị cho môi trường, bản thân tổ chức và các bên quan tâm. Phù hợp với chính sách môi trường của tổ chức, các kết quả dự kiến ​​của hệ thống quản lý môi trường bao gồm:

– tăng cường hoạt động môi trường;

– thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ;

– đạt được các mục tiêu môi trường.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho mọi tổ chức, bất kể quy mô, loại hình và tính chất, và áp dụng cho các khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức mà tổ chức xác định rằng tổ chức có thể kiểm soát hoặc ảnh hưởng khi xét đến quan điểm vòng đời. Tiêu chuẩn này không nêu các tiêu chí cụ thể về hoạt động môi trường.

Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng toàn bộ hoặc một phần để cải thiện quản lý môi trường một cách có hệ thống. Tuy nhiên, các tuyên bố về sự phù hợp với tiêu chuẩn này không được chấp nhận trừ khi tất cả các yêu cầu của nó được đưa vào hệ thống quản lý môi trường của tổ chức và được đáp ứng mà không bị loại trừ.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 14001, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 14001

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese