TIÊU CHUẨN ISO 13849-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 13849-2

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 10 năm 2012

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 10 năm 2012

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  86
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 13849-2, Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 10 năm 2012 – An toàn của máy móc – Các bộ phận liên quan đến an toàn của hệ thống điều khiển – Phần 2: Xác nhận

Tiêu chuẩn này quy định các thủ tục và điều kiện cần tuân theo để xác nhận giá trị bằng cách phân tích và thử nghiệm

– các chức năng an toàn được chỉ định,

– hạng mục đạt được, và

– mức hiệu suất đạt được

bởi các bộ phận liên quan đến an toàn của hệ thống điều khiển (SRP / CS) được thiết kế phù hợp với ISO 13849-1.

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu bổ sung đối với hệ thống điện tử có thể lập trình, bao gồm cả phần mềm nhúng, được nêu trong ISO 13849-1: 2001, 4.6 và IEC 61508.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 13849-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese