TIÊU CHUẨN ISO 13810

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 13810

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 13810

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 5 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 5 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  24
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 13810, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 5 năm 2015 – Dịch vụ du lịch – Du lịch công nghiệp – Cung cấp dịch vụ

Tiêu chuẩn này thiết lập các yêu cầu chung đối với du lịch công nghiệp do các nhà cung cấp dịch vụ đưa ra nhằm mục đích truyền tải kiến ​​thức về sản xuất, hoạt động khoa học và kỹ thuật, cả hiện tại và quá khứ, dựa trên các quy trình, bí quyết, sản phẩm hoặc dịch vụ.

Các yêu cầu trong tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho tất cả các dịch vụ của du lịch công nghiệp (thăm quan và chào hàng bổ sung), liên quan đến công nghiệp sinh hoạt, di sản công nghiệp hoặc kết hợp cả hai, bao gồm các phương tiện và thiết bị liên quan đến các dịch vụ đó, hoạt động nội bộ.

Các thông số kỹ thuật liên quan đến các công cụ và thiết bị được sử dụng trong các dịch vụ này bị loại trừ.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 13810, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 13810

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese