TIÊU CHUẨN ISO 13616-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 13616-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản thứ 2, tháng 9 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 9 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  16
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 13616-1, Phiên bản thứ 2, tháng 9 năm 2020 – Dịch vụ tài chính – Số tài khoản ngân hàng quốc tế (IBAN) – Phần 1: Cấu trúc của IBAN

Tài liệu này chỉ rõ các yếu tố của số tài khoản ngân hàng quốc tế (IBAN) được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý dữ liệu quốc tế trong quá trình trao đổi dữ liệu, trong môi trường tài chính cũng như trong và giữa các ngành khác. IBAN được thiết kế để xử lý tự động nhưng cũng có thể được sử dụng thuận tiện trong trao đổi phương tiện khác khi thích hợp (ví dụ: trao đổi tài liệu giấy).

Tài liệu này không chỉ rõ các thủ tục nội bộ, kỹ thuật tổ chức tệp, phương tiện lưu trữ hoặc ngôn ngữ được sử dụng trong việc triển khai tài liệu, cũng như không được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc định tuyến các thông báo trong một mạng. Nó có thể áp dụng cho dữ liệu dạng văn bản có thể được truyền tải qua một hệ thống (mạng).


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 13616-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese