TIÊU CHUẨN ISO 13584-42

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 13584-42

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 13584-42

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 12 năm 2010

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 12 năm 2010

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  240
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 13584-42, Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 12 năm 2010 – Hệ thống tự động hóa công nghiệp và tích hợp – Thư viện bộ phận – Phần 42: Phương pháp luận mô tả: Phương pháp luận để cấu trúc họ bộ phận

Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc được sử dụng để xác định các loại đặc tính của các bộ phận và thuộc tính của các bộ phận cung cấp cho việc xác định đặc tính của một bộ phận độc lập với bất kỳ nhận dạng cụ thể do nhà cung cấp xác định.

Các quy tắc và hướng dẫn được cung cấp trong phần này của ISO 13584 là bắt buộc đối với các ủy ban tiêu chuẩn hóa chịu trách nhiệm tạo ra các hệ thống phân cấp đặc tính được tiêu chuẩn hóa.

Các nhà cung cấp và người dùng nên sử dụng các quy tắc này như một phương pháp để xây dựng hệ thống phân cấp của riêng họ.

Những điều sau đây thuộc phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn này:

– các quy tắc để nhóm các bộ phận thành các lớp đặc điểm lá của các bộ phận và các lớp đặc điểm không phải lá của các bộ phận;

– các quy tắc để lựa chọn các thuộc tính thích hợp được liên kết với các lớp đặc tính của các bộ phận;

– các thuộc tính được cung cấp bởi các nhà cung cấp thông tin để mô tả các lớp đặc tính và thuộc tính của các bộ phận;

– cơ chế kết nối các lớp đặc tính của các bộ phận với hệ thống phân loại;

– các cơ chế kết nối các lớp mô tả đặc tính thuộc các phân cấp mô tả đặc tính khác nhau;

– đặc điểm kỹ thuật của các thực thể và thuộc tính đó trong mô hình thông tin EXPRESS cung cấp cho việc trao đổi dữ liệu từ điển đó.

– mô tả của bất kỳ đối tượng nào khác ngoài bộ phận có thể được đặc trưng bởi một lớp thuộc và một tập hợp các cặp thuộc tính-giá trị và áp dụng toàn bộ phương pháp luận được xác định trong phần này của ISO 13584.

VÍ DỤ: Mô tả bằng từ điển phù hợp với tiêu chuẩn này có thể được sử dụng để mô tả bất kỳ loại sản phẩm nào, như được định nghĩa trong Điều 3.

CHÚ THÍCH 1: Mô hình thông tin EXPRESS đầy đủ để trao đổi dữ liệu từ điển, được gọi là mô hình từ điển chung ISO13584 / IEC61360, được định nghĩa trong ISO 13584-25. Một số cấp độ triển khai được phép đối với mô hình từ điển ISO13584 / IEC61360 chung, được gọi là các cấp độ tuân thủ, cũng được định nghĩa trong ISO 13584-25. Lớp phù hợp 1 bao gồm các lược đồ khác nhau được ghi trong phần này của ISO 13584 (thông tin trùng lặp có trong IEC 61360-2), cũng như ISO13584_IEC61360_dictionary_aggregate_extension_schema được ghi trong ISO 13584-25 (được sao chép trong IEC 61360-5). Các lớp tuân thủ nâng cao hơn, được xác định là các lớp tuân thủ 2, 3 và 4, được ghi lại trong ISO 13584-25.

Những điều sau đây nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn này:

– các thuộc tính mà các giá trị có cấu trúc tổng hợp;

CHÚ THÍCH 2: Mô hình thông tin EXPRESS để trao đổi các thuộc tính trong đó các giá trị có cấu trúc tổng hợp được định nghĩa trong ISO 13584-25.

– mô tả của chính các bộ phận;

– mô tả các mô hình chức năng có thể tham chiếu đến một số loại bộ phận;

– mô tả các bảng, thư viện chương trình và tài liệu có thể tham chiếu đến một số loại bộ phận;

CHÚ THÍCH 3: Cấu trúc tài nguyên EXPRESS để trao đổi các yếu tố thông tin này được định nghĩa trong ISO 13584-24: 2003.

– mô tả các hệ thống nhằm quản lý các thư viện bộ phận.

Cấu trúc của thông tin và phương pháp luận được xác định trong loạt tiêu chuẩn ISO 13584 cho phép những điều sau:

– tích hợp trong cùng một kho dữ liệu của các thư viện bộ phận khác nhau có nguồn gốc từ các nhà cung cấp thông tin khác nhau với cơ chế truy cập thống nhất do từ điển cung cấp;

– tham chiếu đến một thư viện nhà cung cấp khác được cho là có sẵn trên hệ thống nhận;

– tham chiếu đến một hệ thống phân cấp đặc tính đã được tiêu chuẩn hóa khi một hệ thống phân cấp đó tồn tại;

– định nghĩa của người dùng cuối về phân loại cục bộ hoặc phân cấp tìm kiếm và ánh xạ các phân cấp này vào thư viện nhà cung cấp có sẵn trên hệ thống của họ.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 13584-42, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 13584-42

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese