TIÊU CHUẨN ISO 13577-4

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 13577-4

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 9 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 9 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  78
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 13577-4, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 9 năm 2014 – Lò công nghiệp và thiết bị chế biến liên quan – An toàn – Phần 4: Hệ thống bảo vệ

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống bảo vệ được sử dụng trong lò công nghiệp và thiết bị xử lý liên quan (TPE).

Các yêu cầu chức năng mà hệ thống bảo vệ áp dụng được quy định trong các phần khác của ISO 13577.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 13577-4, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese