TIÊU CHUẨN ISO 13381-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 13381-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 9 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 9 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  28
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 13381-1, Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 9 năm 2015 – Theo dõi tình trạng và chẩn đoán của máy. Tiên lượng Phần 1: Hướng dẫn chung

Phần này của ISO 13381 cung cấp hướng dẫn cho việc phát triển và áp dụng các quy trình tiên lượng. Nó được thiết kế để

– cho phép các nhà phát triển, nhà cung cấp, người dùng và nhà sản xuất chia sẻ các khái niệm chung về tiên lượng,

– cho phép người dùng xác định dữ liệu, đặc điểm, quy trình và hành vi cần thiết để tiên lượng chính xác,

– phác thảo các cách tiếp cận và quy trình thích hợp để phát triển tiên lượng, và

– giới thiệu các khái niệm tiên lượng để tạo điều kiện cho các hệ thống và đào tạo trong tương lai.

Các phần khác sẽ bao gồm việc giới thiệu các khái niệm về các dạng tiếp cận tiên lượng sau: cách tiếp cận thay đổi hiệu suất (xu hướng) (ISO 13381-2), kỹ thuật sử dụng vòng đời theo chu kỳ (ISO 13381-3) và các mô hình còn lại hữu ích ( ISO 13381-4).


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 13381-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese