TIÊU CHUẨN ISO 13164-4

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 13164-4

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 6 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 6 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  20
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 13164-4, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 6 năm 2015 – Chất lượng nước – Radon-222 – Phần 4: Phương pháp thử sử dụng phương pháp đếm ánh sáng lỏng hai pha

Tiêu chuẩn này mô tả phương pháp thử nghiệm để xác định radon-222 (222Rn) nồng độ hoạt độ trong nước không mặn bằng cách chiết xuất và đếm chất lỏng.

Nồng độ hoạt độ radon-222, có thể được đo bằng phương pháp thử nghiệm này sử dụng các thiết bị hiện có, ít nhất là trên 0,5 Bq l−1 đối với mẫu thử 10 ml và thời gian đo là 1 h.

Phương pháp thử này có thể được sử dụng thành công với các mẫu nước uống và phòng thí nghiệm có trách nhiệm đảm bảo tính hợp lệ của phương pháp thử này đối với các mẫu nước có chất nền chưa được thử nghiệm.

phụ lục A đưa ra chỉ báo về các điều kiện đếm cần thiết để đáp ứng các giới hạn phát hiện cần thiết cho việc giám sát nước uống.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 13164-4, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese