TIÊU CHUẨN ISO 13065

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 13065

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 13065

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 9 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 9 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  64
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 13065, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 9 năm 2015 – Tiêu chí bền vững cho năng lượng sinh học

Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc, tiêu chí và chỉ số cho chuỗi cung ứng năng lượng sinh học để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá các khía cạnh môi trường, xã hội và kinh tế của tính bền vững.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho toàn bộ chuỗi cung ứng, các bộ phận của chuỗi cung ứng hoặc một quá trình đơn lẻ trong chuỗi cung ứng. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các dạng năng lượng sinh học, không phân biệt nguyên liệu thô, vị trí địa lý, công nghệ hoặc mục đích sử dụng cuối cùng.

Tiêu chuẩn này không thiết lập các ngưỡng hoặc giới hạn và không mô tả các quá trình và phương pháp sản xuất năng lượng sinh học cụ thể. Việc tuân thủ tiêu chuẩn này không quyết định tính bền vững của quá trình hoặc sản phẩm.

Tiêu chuẩn này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh các quá trình hoặc sản phẩm năng lượng sinh học khác nhau. Nó cũng có thể được sử dụng để tạo điều kiện so sánh giữa năng lượng sinh học và các lựa chọn năng lượng khác.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 13065, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 13065

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese