TIÊU CHUẨN ISO 12311

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 12311

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 8 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng Tám năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  92
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 12311, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 8 năm 2013 – Phương tiện bảo vệ cá nhân – Phương pháp thử đối với kính râm và các loại kính mắt liên quan

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử chuẩn để xác định các đặc tính của kính râm cho trong ISO 12312 (tất cả các phần).

Nó được áp dụng cho tất cả kính râm và kính mắt liên quan. Có thể sử dụng các phương pháp thử khác nếu được chứng minh là tương đương.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 12311, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese