TIÊU CHUẨN ISO 11980

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 11980

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 3, ngày 15 tháng 11 năm 2012

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 11 năm 2012

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  34
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 11980, Tái bản lần thứ 3, ngày 15 tháng 11 năm 2012 – Nhãn khoa – Kính áp tròng và các sản phẩm chăm sóc kính áp tròng – Hướng dẫn điều tra lâm sàng

Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn về điều tra lâm sàng (CI) về tính an toàn và hiệu suất của kính áp tròng và các sản phẩm chăm sóc kính áp tròng.

CHÚ THÍCH: Tiêu chuẩn này cố gắng hài hòa các yêu cầu quy định đã được công nhận về hoạt động của một TCTD để đáp ứng các yêu cầu về tiếp thị và ghi nhãn đối với kính áp tròng và các sản phẩm chăm sóc kính áp tròng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, các yêu cầu quốc gia khác nhau rất nhiều. Bất cứ khi nào thông lệ hoặc quy định quốc gia quy định một số yêu cầu pháp lý, yêu cầu này được ưu tiên hơn tiêu chuẩn này.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 11980, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese