TIÊU CHUẨN ISO 11505

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 11505

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 12 năm 2012

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 12 năm 2012

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  38
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 11505, Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 12 năm 2012 – Phân tích hóa học bề mặt – Quy trình chung để định lượng độ sâu thành phần cấu tạo bằng phép đo phổ phát xạ quang phóng điện phát sáng

Quốc tế này mô tả phương pháp đo phổ phát xạ quang phóng xạ phát sáng (GD-OES) để xác định độ dày, khối lượng trên một đơn vị diện tích và thành phần hóa học của màng lớp bề mặt.

Nó được giới hạn trong mô tả các quy trình chung về định lượng GD-OES và không được áp dụng trực tiếp để định lượng các vật liệu riêng lẻ có độ dày và nguyên tố khác nhau cần xác định.

CHÚ THÍCH: Bất kỳ tiêu chuẩn riêng lẻ nào cho vật liệu thử nghiệm sẽ phải quy định phạm vi độ dày của lớp bề mặt cũng như thành phần chất phân tích, và bao gồm các kết quả của các phép thử liên phòng để xác nhận các phương pháp.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 11505, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese