TIÊU CHUẨN ISO 11235

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 11235

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 1 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 1 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  32
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 11235, Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 1 năm 2016 – Thành phần tạo hợp chất cao su – Máy gia tốc sulffenamide – Phương pháp thử

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp được sử dụng để đánh giá máy gia tốc sulfenamit:

– MBTS: benzothiazyl disulphide;

– CBS: N-cyclohexylbenzothiazole-2-sulfenamide;

– TBBS: N-tert-butylbenzothiazole-2-sulfenamide;

– DIBS: N, N’-diisopropylbenzothiazole-2-sulfenamide;

– DCBS: N, N’-dicyclohexylbenzothiazole-2-sulfenamide;

– MBS: N-oxydiethylenebenzothiazole-2-sulfenamide.

CHÚ THÍCH: Mặc dù MBTS không phải là sulfenamit, nhưng nó là sản phẩm phân hủy chính của các máy gia tốc này và được xác định định lượng bằng phương pháp quy định trong 5.2.

Các phương pháp phân tích có thể áp dụng cho hầu hết các máy gia tốc sulfenamide thương mại:

– sulfenamit của amin chính (loại I);

– sulfenamit của amin bậc hai không bị cản trở (loại II);

– sulfenamit của amin bậc hai bị cản trở (loại III).

Phương pháp (5.2) để xác định độ tinh khiết bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) là phương pháp được ưu tiên.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 11235, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese