TIÊU CHUẨN ISO 10685-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 10685-1

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 10685-1

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 12 năm 2011

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 12 năm 2011

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  20
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 10685-1, Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 12 năm 2011 – Quang học nhãn khoa – Danh mục và nhận dạng điện tử gọng kính và kính râm – Phần 1: Nhận dạng sản phẩm và phân cấp sản phẩm trong danh mục điện tử

Phần này của ISO 10685 thiết lập các quy tắc và yêu cầu đối với việc xác định số nhận dạng duy nhất cho gọng kính và gọng kính cận, đồng thời chỉ định thông tin dữ liệu và định dạng tệp được sử dụng để xác định gọng kính và gọng kính mát.

Nó có thể áp dụng cho kẹp kính râm.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 10685-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 10685-1

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese