TIÊU CHUẨN ISO 10315

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 10315

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 3, ngày 1 tháng 3 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 3 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  14
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 10315, Tái bản lần thứ 3, ngày 1 tháng 3 năm 2013 – Thuốc lá điếu – Xác định nicotin trong chất ngưng tụ khói – Phương pháp sắc ký khí

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sắc ký khí xác định nicotin trong các chất ngưng tụ của khói thuốc lá. Việc hút thuốc lá và hút khói chính thường được thực hiện theo ISO 4387.

CHÚ THÍCH 1: Phương pháp quy định trong tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng để xác định nicotin trong các chất ngưng tụ của khói thuốc lá thu được khi hút thuốc lá không đạt tiêu chuẩn.

CHÚ THÍCH 2: Ở các quốc gia không có nhu cầu sử dụng phương pháp sắc ký khí, cần tham khảo ISO 3400 để xác định tổng số ancaloit nicotin. Trong những trường hợp như vậy, các giá trị thu được bằng phương pháp được mô tả trong ISO 3400 có thể được sử dụng kèm theo ghi chú trong biểu thức kết quả.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 10315, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese