TIÊU CHUẨN ISO 10160

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 10160

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 10160

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 3, ngày 1 tháng 5 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 5 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  84
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 10160, Tái bản lần thứ 3, ngày 1 tháng 5 năm 2015 – Thông tin và tài liệu – Kết nối Hệ thống Mở – Định nghĩa Dịch vụ Ứng dụng Cho mượn Liên thư viện

Tiêu chuẩn quốc tế này là tiêu chuẩn Lớp Ứng dụng trong khuôn khổ Kết nối Hệ thống Mở được xác định bởi ISO 7498.

Tiêu chuẩn này xác định các dịch vụ cho Vay liên thư viện. Các dịch vụ này được cung cấp bằng cách sử dụng giao thức Karaoke cùng với dịch vụ viễn thông hỗ trợ có thể là dịch vụ nhắn tin lưu trữ và chuyển tiếp, chẳng hạn như dịch vụ được cung cấp bởi Tiêu chuẩn MOTIS, ISO / IEC 10021-4; hoặc dịch vụ chế độ kết nối trực tiếp sử dụng ISO 8822 và ISO 8649.

Tiêu chuẩn này không quy định việc triển khai hoặc sản phẩm riêng lẻ, cũng không hạn chế việc thực hiện các thực thể và giao diện trong hệ thống máy tính. Hệ thống máy tính có thể bao gồm từ máy trạm độc lập đến máy tính lớn.

Tiêu chuẩn này được thiết kế để sử dụng cho các thư viện, các cơ sở thông tin như trung tâm danh mục công đoàn và bất kỳ hệ thống nào khác xử lý thông tin thư mục. Các hệ thống này có thể tham gia vào một giao dịch cho mượn liên thư viện với vai trò của người yêu cầu (tức là người khởi xướng yêu cầu Karaoke), người phản hồi (nghĩa là nhà cung cấp tài liệu hoặc thông tin thư mục) và / hoặc trung gian (tức là người đại diện hành động thay mặt người yêu cầu tìm người trả lời phù hợp).

Các cấu trúc liên kết khác nhau được hỗ trợ, từ tương tác hai bên đơn giản đến tương tác nhiều bên. Không có yêu cầu về sự phù hợp với tiêu chuẩn này. Chỉ yêu cầu sự phù hợp đối với đặc điểm kỹ thuật của giao thức Karaoke.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 10160, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 10160

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese