TIÊU CHUẨN IEC/TR 62055-21

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN IEC/TR 62055-21

International-Electrotechnical-Commission

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, tháng 8 năm 2005

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 8 năm 2005

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC)

 • Đếm trang:
  114
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

IEC / TR 62055-21, Ấn bản đầu tiên, tháng 8 năm 2005 – Hệ thống đo đếm điện năng Phần 21: Khung tiêu chuẩn hóa

Báo cáo kỹ thuật này đưa ra một khuôn khổ cho việc tích hợp các tiêu chuẩn vào đặc điểm kỹ thuật hệ thống cho hệ thống đo đếm thanh toán tiền điện. Nó đề cập đến quy trình ứng dụng hệ thống đo lường thanh toán, các quy trình chung, chức năng chung, yếu tố dữ liệu, thực thể hệ thống và giao diện tồn tại trong các hệ thống đo lường thanh toán hiện tại. Cách tiếp cận được thực hiện trong khuôn khổ là đủ chung cho các hệ thống đo lường thanh toán để nó phải được áp dụng như nhau cho các hệ thống trong tương lai.

CHÚ THÍCH 1: Báo cáo kỹ thuật này loại trừ việc áp dụng công tơ hoạt động bằng đồng xu trong hệ thống thanh toán.

CHÚ THÍCH 2: Báo cáo kỹ thuật này đề cập cụ thể đến các hệ thống thanh toán đo đếm điện năng. Tuy nhiên, người ta thừa nhận rằng đo lường thanh toán là một yêu cầu được thiết lập trong các dịch vụ tiện ích khác và khuôn khổ chung để tiêu chuẩn hóa trong báo cáo kỹ thuật này có thể được áp dụng cho các dịch vụ tiện ích khác đó.

CHÚ THÍCH 3: Các chức năng của hợp đồng được giới hạn trong các thỏa thuận cung cấp hai bên đơn lẻ giữa nhà cung cấp và khách hàng và đặc biệt loại trừ các thỏa thuận của bên thứ ba liên quan như có thể được tìm thấy trong các thị trường phi quản lý.

CHÚ THÍCH 4: Các khía cạnh trong tương lai được xem xét trong Điều 9.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – IEC/TR 62055-21, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese