TIÊU CHUẨN IEC TR 60146-1-2 REDLINE

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN IEC TR 60146-1-2 REDLINE

International-Electrotechnical-Commission

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản thứ 5, tháng 10 năm 2019

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 10 năm 2019

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC)

 • Đếm trang:
  220
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

IEC TR 60146-1-2 REDLINE, Phiên bản thứ 5, tháng 10 năm 2019 – Bộ chuyển đổi bán dẫn – Yêu cầu chung và bộ chuyển đổi dòng – Phần 1-2: Hướng dẫn ứng dụng

Phần này của IEC 60146, là một Báo cáo kỹ thuật, đưa ra hướng dẫn về các biến thể đối với các thông số kỹ thuật nêu trong IEC 60146-1-1: 2009 để cho phép mở rộng thông số kỹ thuật ở dạng được kiểm soát cho các trường hợp đặc biệt. Thông tin cơ bản cũng được cung cấp về các điểm kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng IEC 60146-1-1: 2009.

Tài liệu này chủ yếu đề cập đến các bộ chuyển đổi đổi dòng và bản thân nó không phải là một đặc điểm kỹ thuật, ngoại trừ liên quan đến một số thành phần phụ trợ, trong chừng mực các tiêu chuẩn hiện có có thể không cung cấp dữ liệu cần thiết.

Tài liệu này sẽ không được ưu tiên cho bất kỳ tiêu chuẩn cụ thể về sản phẩm nào theo khái niệm được chỉ ra trong IEC Guide 108. IEC Guide 108 cung cấp thông tin về mối quan hệ giữa các tiêu chuẩn ngang và các ấn phẩm sản phẩm.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – IEC TR 60146-1-2 REDLINE, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese