TIÊU CHUẨN IEC 62779-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN IEC 62779-1

International-Electrotechnical-Commission

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, tháng 2 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 2 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh tiếng Pháp

 • Xuất bản bởi:

  Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC)

 • Đếm trang:
  38
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

IEC 62779-1, Ấn bản đầu tiên, tháng 2 năm 2016 – Thiết bị bán dẫn – Giao diện bán dẫn để giao tiếp cơ thể người – Phần 1: Yêu cầu chung

Phần này của IEC 62779 xác định các yêu cầu chung đối với giao diện bán dẫn được sử dụng trong giao tiếp cơ thể người (HBC). Nó bao gồm các thông số kỹ thuật chung và chức năng của giao diện, cũng như các giá trị giới hạn và điều kiện hoạt động của nó.

CHÚ THÍCH: Thông tin bổ sung về HBC được cung cấp trong Phụ lục A.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – IEC 62779-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese