TIÊU CHUẨN IEC 61000-4-11 REDLINE

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN IEC 61000-4-11 REDLINE

International-Electrotechnical-Commission

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản thứ 3, tháng 1 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC)

 • Đếm trang:
  98
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

IEC 61000-4-11 REDLINE, Phiên bản thứ 3, tháng 1 năm 2020 – Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-11: Kỹ thuật thử nghiệm và đo lường – Các thử nghiệm giảm điện áp, ngắt ngắn và các thử nghiệm miễn nhiễm biến đổi điện áp đối với thiết bị có dòng điện đầu vào lên đến 16 A mỗi pha

Phần này của IEC 61000 xác định các phương pháp thử nghiệm miễn nhiễm và phạm vi các mức thử nghiệm ưu tiên đối với thiết bị điện và điện tử được kết nối với mạng cung cấp điện hạ áp để giảm điện áp, ngắt ngắn và biến thiên điện áp.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị điện và điện tử có dòng điện đầu vào danh định không quá 16 A trên mỗi pha, để kết nối với mạng xoay chiều 50 Hz hoặc 60 Hz.

Nó không áp dụng cho thiết bị điện và điện tử để kết nối với mạng xoay chiều 400 Hz. Các thử nghiệm cho các mạng này sẽ được đề cập trong các tài liệu IEC trong tương lai.

Mục tiêu của tài liệu này là thiết lập tham chiếu chung để đánh giá khả năng miễn nhiễm của thiết bị điện và điện tử khi chịu sự sụt giảm điện áp, gián đoạn ngắn và biến đổi điện áp.

CHÚ THÍCH 1: Các thử nghiệm miễn nhiễm dao động điện áp được đề cập trong IEC 61000-4-14.

Phương pháp thử được nêu trong tài liệu này mô tả một phương pháp nhất quán để đánh giá khả năng miễn nhiễm của thiết bị hoặc hệ thống đối với một hiện tượng xác định.

CHÚ THÍCH 2: Như được mô tả trong IEC Guide 107, đây là ấn phẩm EMC cơ bản để các ủy ban sản phẩm của IEC sử dụng. Như đã nêu trong Hướng dẫn 107, các ủy ban sản phẩm của IEC có trách nhiệm xác định xem tiêu chuẩn thử nghiệm miễn nhiễm này có nên được áp dụng hay không và nếu được áp dụng, họ có trách nhiệm xác định các mức thử nghiệm thích hợp. Ban kỹ thuật 77 và các tiểu ban của nó được chuẩn bị để hợp tác với các ủy ban sản phẩm trong việc đánh giá giá trị của các phép thử miễn nhiễm cụ thể đối với sản phẩm của họ.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – IEC 61000-4-11 REDLINE, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese