TIÊU CHUẨN IEC 60839-5-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN IEC 60839-5-2

International-Electrotechnical-Commission

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản thứ 2, tháng 2 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 2 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh tiếng Pháp

 • Xuất bản bởi:

  Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC)

 • Đếm trang:
  68
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

IEC 60839-5-2, Phiên bản thứ 2, tháng 2 năm 2016 – Hệ thống báo động và an ninh điện tử – Phần 5-2: Hệ thống truyền dẫn cảnh báo – Yêu cầu đối với bộ thu phát tại cơ sở được giám sát (SPT)

Phần này của IEC 60839-5 quy định các yêu cầu chung của thiết bị đối với hiệu suất, độ tin cậy, khả năng phục hồi, các đặc tính an ninh và an toàn của bộ thu phát tại cơ sở được giám sát (SPT) được lắp đặt trong cơ sở được giám sát và được sử dụng trong hệ thống truyền cảnh báo (ATS). Bộ thu phát tại cơ sở được giám sát có thể là một thiết bị độc lập hoặc một bộ phận tích hợp của hệ thống cảnh báo.

Các yêu cầu này cũng áp dụng cho các phương tiện chia sẻ SPT về kết nối, điều khiển, giao tiếp và cung cấp điện với các ứng dụng khác.

Các yêu cầu và phân loại hệ thống truyền dẫn cảnh báo được xác định trong IEC 60839-5-1. Các loại hệ thống cảnh báo khác nhau có thể ngoài thông báo cảnh báo còn gửi các loại thông báo khác, ví dụ như thông báo lỗi và thông báo trạng thái. Thuật ngữ báo động được sử dụng theo nghĩa rộng này trong toàn bộ tài liệu. Các yêu cầu bổ sung đối với kết nối của các loại hệ thống báo động cụ thể được đưa ra trong các tiêu chuẩn quốc tế liên quan.

Vì SPT có thể được áp dụng trong các ứng dụng khác nhau (ví dụ I & HAS, hệ thống báo cháy và báo động xã hội), các yêu cầu đối với SPT, bổ sung cho các tiêu chuẩn quốc tế này, có thể được quy định trong các tài liệu cụ thể về ứng dụng riêng biệt.

Tiêu chuẩn quốc tế này quy định các yêu cầu cụ thể đối với việc truyền cảnh báo. Các yêu cầu ứng dụng cụ thể đối với việc kết nối SPT với các loại hệ thống báo động cụ thể được đưa ra trong loạt IEC 60839-5 cho I & HAS và loạt EN 54 cho cháy. Đối với các ứng dụng SPT khác, hãy xem các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế có liên quan.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – IEC 60839-5-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese