TIÊU CHUẨN IEC 60068-3-3 REDLINE

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN IEC 60068-3-3 REDLINE

International-Electrotechnical-Commission

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản thứ 2, tháng 8 năm 2019

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 8 năm 2019

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC)

 • Đếm trang:
  154
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

IEC 60068-3-3 REDLINE, Phiên bản thứ 2, tháng 8 năm 2019 – Thử nghiệm môi trường – Phần 3-3: Tài liệu hỗ trợ và hướng dẫn – Phương pháp thử địa chấn cho thiết bị

Phần này của IEC 60068 chủ yếu áp dụng cho thiết bị kỹ thuật điện nhưng ứng dụng của nó có thể được mở rộng cho các thiết bị khác và cho các bộ phận.

Ngoài ra, nếu một số loại phân tích luôn được thực hiện khi xác định chất lượng địa chấn, ví dụ để lựa chọn mẫu đại diện để thử nghiệm hoặc để mở rộng chất lượng địa chấn từ mẫu thử nghiệm sang các mẫu tương tự, thì việc xác minh tính năng của một thiết bị bằng phân tích hoặc bằng sự kết hợp giữa thử nghiệm và phân tích có thể được chấp nhận nhưng nằm ngoài phạm vi của tài liệu này, được giới hạn trong việc xác minh hoàn toàn dựa trên dữ liệu từ thử nghiệm động.

Tài liệu này chỉ đề cập đến thử nghiệm địa chấn của thiết bị có kích thước đầy đủ có thể được thử nghiệm trên bàn rung. Thử nghiệm địa chấn của thiết bị nhằm chứng minh khả năng thực hiện chức năng cần thiết của thiết bị trong và / hoặc sau thời gian thiết bị phải chịu các ứng suất và chuyển vị do động đất gây ra.

Mục tiêu của tài liệu này là trình bày một loạt các phương pháp thử nghiệm, khi được quy định trong tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan, có thể được áp dụng để chứng minh tính năng của thiết bị cần thử nghiệm địa chấn với mục đích chính là đạt được chất lượng.

CHÚ THÍCH: Việc đánh giá chất lượng bằng cái gọi là “thử nghiệm độ dễ vỡ” không được coi là nằm trong phạm vi của tài liệu này đã được chuẩn bị để đưa ra hướng dẫn áp dụng chung về thử nghiệm địa chấn và cụ thể về việc sử dụng các phương pháp thử nghiệm IEC 60068-2.

Việc lựa chọn phương pháp thử nghiệm có thể được thực hiện theo các tiêu chí được mô tả trong tài liệu này. Bản thân các phương pháp dựa trên các phương pháp thử nghiệm IEC đã được công bố.

Tài liệu này nhằm mục đích sử dụng cho các nhà sản xuất để chứng minh hoặc cho người sử dụng để đánh giá và xác minh hiệu suất của một thiết bị.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – IEC 60068-3-3 REDLINE, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese