TIÊU CHUẨN FUZZY SYSTEMS THEORY AND ITS APPLICATIONS

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN FUZZY SYSTEMS THEORY AND ITS APPLICATIONS

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 1992, 1992

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 1992

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

 • Xuất bản bởi:

  Báo chí học thuật (ACADEMIC)

 • Đếm trang:
  0
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

LÝ THUYẾT HỆ THỐNG FUZZY VÀ ỨNG DỤNG CỦA NÓ, Phiên bản 1992, 1992 – LÝ THUYẾT HỆ THỐNG FUZZY VÀ ỨNG DỤNG CỦA NÓ

Hiện không có bản tóm tắt nào cho tài liệu này

Academic


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – FUZZY SYSTEMS THEORY AND ITS APPLICATIONS, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | . |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese