TIÊU CHUẨN BS EN ISO 11930 – TC

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN BS EN ISO 11930 – TC

BSI

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, ngày 24 tháng 2 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  24 tháng 2, 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI)

 • Đếm trang:
  68
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

BS EN ISO 11930 – TC, Phiên bản 2020, ngày 24 tháng 2 năm 2020 – Các thay đổi được theo dõi (Đường đỏ) – Mỹ phẩm – Vi sinh – Đánh giá khả năng bảo vệ kháng khuẩn của một sản phẩm mỹ phẩm

Tài liệu này quy định một thủ tục để giải thích dữ liệu được tạo ra từ thử nghiệm hiệu quả bảo quản hoặc bằng đánh giá rủi ro vi sinh vật, hoặc cả hai, khi đánh giá khả năng bảo vệ kháng khuẩn tổng thể của một sản phẩm mỹ phẩm

Nó bao gồm:

– thử nghiệm hiệu quả bảo quản;

– quy trình để đánh giá khả năng bảo vệ kháng khuẩn tổng thể của một sản phẩm mỹ phẩm không được coi là có rủi ro thấp, dựa trên đánh giá rủi ro được mô tả trong ISO 29621

Kiểm tra hiệu quả bảo quản là một phương pháp tham khảo để đánh giá khả năng bảo quản của một công thức mỹ phẩm. Nó được áp dụng cho các sản phẩm mỹ phẩm trên thị trường

Thử nghiệm này không áp dụng cho các sản phẩm mỹ phẩm mà rủi ro vi sinh vật đã được xác định là thấp theo Phụ lục A và ISO 29621

Thử nghiệm này chủ yếu được thiết kế cho các sản phẩm mỹ phẩm hòa tan trong nước hoặc hòa tan trong nước và có thể được sử dụng với sửa đổi để thử nghiệm các sản phẩm trong đó nước là pha bên trong (không liên tục)

CHÚ THÍCH: Phép thử này có thể được sử dụng như một hướng dẫn để thiết lập phương pháp phát triển trong chu kỳ phát triển của sản phẩm mỹ phẩm. Trong trường hợp này, thử nghiệm có thể được sửa đổi hoặc mở rộng, hoặc cả hai, ví dụ, để tạo điều kiện cho dữ liệu trước đó và các biến số khác nhau (chủng vi sinh vật, môi trường, điều kiện ủ thời gian phơi nhiễm, v.v.). Các tiêu chí tuân thủ có thể được điều chỉnh cho phù hợp với các mục tiêu cụ thể. Trong giai đoạn phát triển của sản phẩm mỹ phẩm, các phương pháp khác, nếu có, có thể được sử dụng để xác định hiệu quả bảo quản của các công thức

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – BS EN ISO 11930 – TC, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese