TIÊU CHUẨN BS EN 60300-3-3 – TC

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN BS EN 60300-3-3 – TC

BSI

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, ngày 25 tháng 2 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 25 tháng 2 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI)

 • Đếm trang:
  143
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

BS EN 60300-3-3 – TC, Phiên bản 2020, ngày 25 tháng 2 năm 2020 – Các thay đổi được theo dõi (Đường đỏ) – Quản lý độ tin cậy Phần 3-3: Hướng dẫn ứng dụng – Chi phí vòng đời

Phần này của IEC 60300 thiết lập giới thiệu chung về khái niệm chi phí vòng đời và bao gồm tất cả các ứng dụng. Mặc dù chi phí phát sinh trong vòng đời bao gồm nhiều yếu tố góp phần, nhưng tài liệu này đặc biệt nhấn mạnh các chi phí liên quan đến độ tin cậy của một mặt hàng. Điều này tạo thành một phần của chương trình quản lý độ tin cậy tổng thể như được mô tả trong IEC 60300-1 [1]1.

Hướng dẫn về chi phí vòng đời được cung cấp cho các nhà quản lý, kỹ sư, nhân viên tài chính và nhà thầu; nó cũng nhằm hỗ trợ những người có thể được yêu cầu chỉ định và thực hiện các hoạt động như vậy khi người khác thực hiện.

1 Các số trong ngoặc vuông đề cập đến Thư mục.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – BS EN 60300-3-3 – TC, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese