TIÊU CHUẨN ASTM F813

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM F813

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, ngày 1 tháng 4 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 4 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  5
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM F813, Phiên bản 2020, ngày 1 tháng 4 năm 2020 – Thực hành tiêu chuẩn để đánh giá nuôi cấy tế bào tiếp xúc trực tiếp đối với vật liệu cho thiết bị y tế

Thực hành này bao gồm một phương pháp tham chiếu của thử nghiệm nuôi cấy tế bào tiếp xúc trực tiếp có thể được sử dụng để đánh giá khả năng gây độc tế bào của các vật liệu để sử dụng trong việc chế tạo các vật liệu và thiết bị y tế.

Phương pháp này có thể được sử dụng trực tiếp để đánh giá vật liệu hoặc làm tài liệu tham khảo để so sánh các phương pháp thử độc tính tế bào khác.

Đây là một trong một loạt các phương pháp thử nghiệm tham khảo để đánh giá khả năng gây độc tế bào, sử dụng các kỹ thuật khác nhau.

Đánh giá độc tính tế bào là một trong số các xét nghiệm được sử dụng để xác định phản ứng sinh học đối với vật liệu, theo khuyến nghị trong Thực hành F748.

Dòng tế bào L-929 được chọn vì nó có lịch sử sử dụng quan trọng trong các xét nghiệm loại này. Điều này không nhằm ngụ ý rằng việc sử dụng nó được ưu tiên hơn; chỉ có điều L-929 là dòng tế bào được thiết lập sẵn, có đặc tính tốt, đã chứng minh kết quả có thể tái lập trong một số phòng thí nghiệm.

Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM F813, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese